Depan Profil Kepala Desa & Perangkat

Kepala Desa & Perangkat

APARATUR DESA

 

Jabatan

Nama

Kepala Desa

Nama                      : SUPANDI

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 01 Mei 1962

TMT                        : 07 Desember 2015

SK                           : 141.1/KPTS.559-BPMD/2016

Sekretaris Desa

Nama                      : NANDA SUNANDA, S.Pd.I

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 07 Juli 1976

TMT                        : 03 Maret 2003

SK                           : 141.3/KPTS-04/Pem/2016

Riwayat Pendidikan  : MI PUI Karangmangu 1983-1989

                                 MTsN Jalaksana  1989-1992

                                 MA Jalaksana      1992-1995

                                 D2 PGSD/MI  AL-IHYA Cigugur  2005-2007

                                 S1 PAI AL-IHYA Cigugur Lulus 2010

Riwayat Pekerjaan   : P3N Tahun 1995-1997 

                                  Perangkat Desa (Kaur Ekbang) 2003 - 2015

                                  Sekretaris Desa 2016 sampai dengan sekarang  

Kaur Keuangan

Nama                      : IWAN GUNAWAN

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 11 Agustus 1977

TMT                        : 01 Juli 2006

SK                           : 141.3/KPTS-04/Pem/2016

Staf Urusan Keuangan

Nama                      : ERI NURFITRIANI

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 21 Maret 1995

TMT                        : 15 Maret 2016

SK                           : 141/Kpts-06/Pem/2016

Kaur Umum

Nama                      : EFAN NUGRAHA

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 10 Oktober 1993

TMT                        : 04 Agustus 2017

SK                           : 141/Kpts-10/Pem/2017

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Nama                      : UGI SUGIHARTO

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 10 Juni 1973

TMT                        : 04 Agustus 2002

SK                           : 141.3/KPTS.09/Pem/2018

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Nama                      : M. SAHURI

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 28 Juli 1976

TMT                        : 30 Januari 2004

SK                           : 141/KPTS.I/2004

 

Kasi Pemerintahan

Nama                      : FIRMANSYAH

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 28 Februari 1988

TMT                        : 04 Januari 2014

SK                           : 141.3/KPTS.09/Pem/2017

 

 

KEPALA DUSUN

Dusun Pahing

Nama                      : EDI SUHEDI

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 01 Juli 1975

TMT                        : 14 Februari 2017

SK                           : 141/Kpts-06/Pem/2017

Dusun Manis

Nama                      : MAMAN SULAEMAN

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 10 Juni 1979

TMT                        : 15 Maret 2016

SK                           : 141/Kpts-06/Pem/2016

Dusun Wage

Nama                      : PIPIN ALI HANAPIAH

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 10 Maret 1973

TMT                        : 15 Maret 2016

SK                           : 141/Kpts-06/Pem/2016

Dusun Puhun

Nama                      : MAMAN KADARISMAN

Tempat, Tgl Lahir   : Kuningan, 20 Juni 1973

TMT                        : 01 Juli 2006

SK                           : 141/KPTS.3/2006